Dodatkowe 400 mln zł na OZE dla rolników

Dodatkowe 400 mln zł na OZE dla rolników

Dodatkowe 400 mln zł na OZE dla rolników

W ramach programu Energia dla Wsi rolnicy oraz spółdzielnie energetyczne i ich członkowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do ekologicznych instalacji produkujących i magazynujących energię. Projekt został właśnie zasilony dodatkowymi środkami, co pozwoli wesprzeć więcej inwestycji w OZE w rolnictwie.

Energia dla Wsi to program, w ramach którego rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie na biogazownie, elektrownie wodne, instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, a także magazyny energii z nimi zintegrowane. Aktualny nabór wniosków do projektu trwa do 15. grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków. Te, choć początkowo wynosiły 100 mln zł, zostały teraz podniesione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 500 mln zł. Równocześnie urzędnicy zapowiadają, że w przypadku ponownego wyczerpania budżetu, może on wzrosnąć ponownie – nawet do 1 mld zł. Co istotne, dotychczas w programie złożono kilkadziesiąt wniosków i zawarto zaledwie jedną umowę na dofinansowanie. Szanse na pozyskanie wsparcia zyska więc wiele gospodarstw rolnych – jakie są jego warunki?

Dofinansowanie w projekcie Energii dla Wsi

Program dla beneficjentów indywidualnych przewiduje pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych na instalację PV o mocy 50 kW – 1 MW oraz możliwość uzyskania dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych na magazyn energii do niej – wynoszącej jednak max. 50% kosztów kwalifikowanych źródła wytwórczego. W przypadku biogazowni i elektrowni wodnej o mocy 10 kW – 1 MW można otrzymać dotację do 45% lub/i pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych oraz wsparcie na magazyn energii – na tych samych warunkach, co przy fotowoltaice. Dla spółdzielni energetycznych i ich członków warunki dofinansowania są zbliżone – na instalację PV o mocy 10 kW – 10 MW przewidziana jest pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych i dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych na magazyn – w wysokości max. 50% kosztów kwalifikowanych źródła wytwórczego. Na biogazownie i elektrownie wodne w zakresie mocy 10 kW-10 MW otrzymać można max. 45% dotacji lub 100% kosztów kwalifikowanych pożyczki oraz wsparcie w zakresie zakupu magazynu energii, na tych  samych warunkach co fotowoltaika. W przypadku obu grup beneficjentów można jednak podnieść poziom dotacji – o dodatkowe 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz o 10% dla średnich podmiotów. Program Energia dla Wsi określa także maksymalną wysokość pożyczki, którą można uzyskać w jej ramach – to 25 mln zł. na warunkach preferencyjnych lub rynkowych.

Categories :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *