Nowelizacja ustawy o OZE 2023 podpisana

Nowelizacja ustawy o OZE 2023 podpisana

nowelizacja ustawy OZE 2023

Konieczność dostosowania polskiego prawodawstwa do unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii poskutkowała nowelizacją ustawy o OZE. Wchodzi ona w życie z początkiem października 2023 i generuje szereg zmian. Sprawdź, czego może spodziewać się rynek odnawialnych źródeł energii w poszczególnych obszarach.

Instalacje PV

Wśród kluczowych nowości znajdziemy zwiększenie limitów mocy instalacji PV, na budowę których nie trzeba uzyskiwać pozwolenia – z 50 kW do 150 kW. Wprowadzone zmiany obejmą także pompy ciepła i wolnostojące kolektory słoneczne. Utrzymany zostaje równocześnie zapis o konieczności konsultacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji PV o mocy większej niż 6,5 kW. Co istotne, osoby czekające na pozwolenia na budowę instalacji od 50 kW do 150 kW z dniem wejściem ustawy mogą rozpocząć inwestycję – ich postępowania zostaną umorzone.

Prosument lokatorski

Nowelizacja wprowadza czwartą kategorię prosumenta – lokatorskiego, który zyskuje prawo zmiany sposobu rozliczenia energii. Modyfikacji można dokonać jednak tylko w przypadku wytwarzania jej na potrzeby części wspólnej budynków wielolokalowych.

Klastry energii

Nowością, która pojawi się wraz z wejściem ustawy w życie, będzie dobrowolny i jawny rejestr klastrów energii. Wpis do niego będzie fakultatywny, ale zapewni szereg korzyści – np. zwolnienia z niektórych opłat czy preferencyjny sposób rozliczania.

Biometan

Ustawodawca opracował definicję biometanu i nadał prawo jego wytwarzania spółdzielniom energetycznym. Dodatkowo zapowiedział powstanie rejestru wytwórców biogazu, a z jego definicji wyłączył biogaz rolniczy.

Cable pooling

Łatwiej będzie uzyskać pozwolenie na cable pooling, czyli połączenie wielu technologii OZE na jednym przyłączu do sieci elektroenergetycznej, np. wiatrowych i PV. W tym celu wytwórcy mają zawierać porozumienie i wskazywać, kto z nich występuje o warunki przyłączeniowe. W przypadku instalacji hybrydowych wystarczy z kolei jedna umowa z operatorem. Nowelizacja wprowadza także wymóg zastosowania zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej mocy – dając operatorowi prawo naliczenia wówczas dodatkowych opłat.

Umowy PPA

W październiku obowiązywać zaczną nowe zasady zawierania umów PPA – na wytwórcę nałożony zostanie obowiązek przekazania jej podstawowych warunków do URE.

Hybrydy

Przepisy definiują także hybrydowe instalacje OZE i włączają do nich magazyny energii elektrycznej. Równocześnie utrzymują minimalne wykorzystanie mocy przez tego rodzaju instalacje w aukcjach – na poziomie 5256 MWh/MW/rok. Aby pobierać energię z sieci do magazynu energii, wchodzącego w skład instalacji OZE lub hybrydowej, trzeba będzie zastosować układ pomiarowo-rozliczeniowy.

 

 

Categories :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *