Dofinansowania fotowoltaiki. Sprawdź sam

Dofinansowania fotowoltaiki. Sprawdź sam

dofinansowanie fotowoltaiki

Fotowoltaika jest doskonałą inwestycją dla Twoich oszczędności. W ciągu kilku lat zwracają się wszystkie poniesione inwestycje, natomiast oszczędności będą generowane przez całą żywotność instalacji, czyli przeszło dwadzieścia lat. Teraz możesz jeszcze bardziej skrócić okres zwrotu, korzystając z licznych dofinansowań paneli fotowoltaicznych. Zobacz, jak korzystnie zainwestować w instalację fotowoltaiczną w 2022 roku.

Program Mój Prąd 4.0

W tym roku działa już czwarta odsłona programu Mój Prąd. Jest ona finansowana przez NFOŚIGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), a nabór trwa od kwietnia i dotyczy prosumentów. Tym mianem są nazywane osoby fizyczne wytwarzające prąd jedynie na własne potrzeby. Maksymalna kwota wsparcia wynosi w tym roku 3 tysiące złotych, jednak nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych (czyli potwierdzonych fakturami i dotyczącymi bezpośrednio inwestycji w fotowoltaikę).

Ograniczenia

Na wypłatę środków nie mogą liczyć osoby posiadające już wcześniej przydomową elektrownię słoneczną. Bowiem program nie obejmuje rozbudowy ani przebudowy istniejących już instalacji, a jedynie budowy nowych.

Natomiast o dopłatę mogą ubiegać się osoby, które stawiają instalację od 1 lutego 2020 roku lub później, a panele zaczną pracować przed złożeniem wniosku. Natomiast wymogiem jest korzystanie z przydomowej elektrowni w czasie pięciu kolejnych lat od uruchomienia.

Istotne zmiany w programie

Po ogromnym boomie na panele fotowoltaiczne okazało się, że możliwości magazynowe sieci energetycznej szybko się skończyły. Z tego powodu postawiono większy nacisk na zużywanie produkowanej energii elektrycznej do własnych potrzeb, zamiast oddawania jej do sieci. Zmienił się sposób rozliczania z elektrownią. Zwiększył się także poziom dofinansowania dla takich urządzeń jak:

  • magazyny energii i akumulatory, pozwalające lepiej wykorzystywać wyprodukowany prąd w cyklu dziennym (przesunięcie zużycia z popołudnia na godziny wieczorne),
  • ładowarki do samochodów elektrycznych sprzężone z mikroinstalacją fotowoltaiczną,
  • magazyny ciepła oraz chłodu, zasilane przez panele fotowoltaiczne i pozwalające wykorzystać zgromadzoną energię w późniejszym czasie,
  • systemy zarządzania energią w budynkach.

Większe wsparcie na tego typu rozwiązania ma zachęcić do bardziej zrównoważonego wykorzystywania wytworzonej energii elektrycznej.

Jak złożyć wniosek?

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, należy zebrać odpowiednie dokumenty, w tym: faktury, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci, potwierdzenie dokonania płatności, zaświadczenie OSD. Jeśli posiadasz wyżej wspomniane dokumenty w wersji elektronicznej, możesz skorzystać z Generatora Wniosków na GWD. Program poprowadzi Cię krok po kroku aż do złożenia dokumentu w urzędzie. Do jego podpisania potrzebny będzie jednak edowód lub profil zaufany.

Program Czyste Powietrze

Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu Czyste Powietrze. Warto zaznaczyć, że jedna osoba nie może jednocześnie korzystać z obu programów dla jednej inwestycji w fotowoltaikę. Musi zatem wybrać ten, który będzie dla niego bardziej opłacalny. Obejmuje on nie tylko wymianę pieców na nowoczesne źródła energii, ale również instalację fotowoltaiczną. Kwota dofinansowania w tym przypadku zależy od dochodu gospodarstwa domowego. Jednak w przypadku fotowoltaiki limit wynosi 5 tysięcy złotych i jednocześnie do 50% kosztów inwestycji.

Jak założyć wniosek?

Najłatwiej dokonać tego z pomocą wniosku internetowego dostępnego na rządowej stronie gov.pl. Po wybraniu odpowiedniej grupy „nieruchomości i środowisko”, a następnie opcji „skorzystaj z programu Czyste Powietrze” ukaże się wniosek do wypełnienia. Należy także do niego dołączyć skany odpowiednich dokumentów. Po podpisaniu profilem zaufanym wniosek zostanie wysłany do odpowiedniego urzędu.

Innym sposobem złożenia wniosku może być jego wydrukowanie i osobiste złożenie w placówce NFOŚIGW albo w urzędzie gminy współpracującej w kwestii dotacji. Nieco prościej wygląda sytuacja, gdy na montaż instalacji zaciągamy kredyt w banku. Możemy bowiem liczyć tu na pomoc kredytodawcy, który uzupełni wszystkie dokumenty w naszym imieniu i przekaże je do odpowiedniej placówki.

Inne formy dofinansowania?

W całej Polsce działają również lokalne programy dofinansowań. Przykładem może być Dofinansowanie Warszawskie do kwoty 15 tysięcy złotych z ograniczeniem do 1,5 tysiąca za każdy kWp projektowanej instalacji. Pełna kwota obowiązuje więc przy panelach o łącznej mocy około 10 kW. W tym roku zapisy zostały już zamknięte, jednak na wrzesień powinna ruszyć kolejna odsłona tego programu.

Obok dofinansowań warto korzystać także z innych form wsparcia. Budowa instalacji fotowoltaicznej jest termomodernizacją budynku i dlatego może być odliczona od przychodów na rocznym zeznaniu PIT. Od odliczanej kwoty należy jedynie odjąć pobrane dofinansowania. W ten sposób można uzyskać spory zwrot podatku. W przypadku inwestycji wartej 25 tysięcy złotych otrzymamy 4,5 tysiąca zwrotu. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tysiące złotych.

Categories :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *